C#

QuestionMark

Operator ? – znak zapytania w C#

Null coalescing operator, null-conditional operator, ternary conditional operator, nullable type, czyli wszystko o ? znaku zapytania w składni języka C# powinieneś wiedzieć.